Påmeldingsbetingelser

Salgsbetingelser: (GinasYoga og Balansekunsten.no som er samme bedrift)


Disse salgsbetingelsene gjelder for: salg av kurs, yogaweekender, workshops, varer og tjenester (produkter) gjennom Balansekunsten.no til elever og forbrukere som handler over nettet.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling den samlede avtalen for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av bookingssytemet Easypractisk eller e-post.


Parter

Selger er: Balansekunsten.noheretter kalt BK. Selger er registrert i Brønnøysund-registeret (Gina Kverneng Yoga og kostholdsveiledning) med org.nr.: NO 922 923 264, telefon: 99618603, Epost:post@balansekunsten.no.
Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i bookingsystemet, eller epost er mottatt. BKer samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vårt bookingsystem, vår markedsføring eller på annen måte gjort kjent. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

Ved mottak av din bestilling vil du motta en bekrefte ditt kjøp. Sjekk at bekreftelsen er i samsvar med din bestilling. Hvis dette ikke stemmer, ta kontakt med oss på epost post@balansekunsten.no

Opplysninger gitt vedr arrangementer/tjenester

BK tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter/tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i bookingløsningen, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom det er ved kurs/workshop er mindre enn krevd deltakere tre dager før oppstart. 

Priser/betaling

Alle priser er inkludert mva og miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Betaling for ditt kjøp gjøres ved booking av arrangement/tjeneste. Ved kansellering av arrangement/tjeneste fra vår side vil du få tilbakebetalt beløpet eller du kan velge å få tilbudt lignende tjeneste.


Angrerett

I hht forbrukerrådet og forbrukertilsynet ansees yogakurs og workshops som en tjeneste og ikke en vare. Det er IKKE angrerett på tjenester som er bestilt via fjernsalg og er å oppfatte som en fritidsaktivitet. Ukentlig yogakurs ansees iht. både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet som kurs av ren hobbykarakter/fritidsaktivitet.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.
Ønsker du å reklamere på kurs eller tjenester, ber vi deg om å sende dette på epost til oss.


Ansvar for egen kropp

Når du melder deg på kurs hos oss, sier du deg enig i at BK ikke er ansvarlig for deg eller dine eiendeler mens jeg deltar på yogatime/workshop eller oppholder deg i yogastudio. Du er innforstått med at du må komme frisk på kurs og komme uten symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis du er forkjølet eller syk, kan du ikke komme.


Noen av øvelsene man lærer på kurs kan til tider være enten fysisk krevende og mentalt utfordrende, og du deltar på eget ansvar for din egen fysiske og psykiske helse.


Verken du eller dine arvinger eller juridiske representanter kan saksøke eller gjøre krav mot BK eller BKs eier eller lærere for noe som skjer med deg på kurs eller på vei inn eller ut av kurs, heller ikke om det skjer på grunn av en annens uvørenhet eller uoppmerksomhet.


Du er innforstått med at det er din oppgave å lytte til kroppens signaler, ta vare på deg selv og gjøre det som kjennes riktig for deg.


Personopplysninger

BK behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I noen tilfeller kanBK også behandlepersonopplysninger til andre formål, for eksempelå sende deg - nyhetsbrev,informasjon om tilbud etc., - dette gjøreskun når du har samtykket til det..

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.
Bookingsystemet Easypractice tilfredstiller sikkerhetskrav ihht GDPR.

Smittevernregler

GinasYoga følger de til en hver tid gjeldende regler for smitteverntiltak.


Selv om meteranbefalingen nå er fjernet opprettholder jeg plassene på Yogaloftet slik at man har god plass mellom mattene. 


Utstyr:

Skal du delta på fysisk time på Yogaloftet og ønsker å benytte eget utstyr er du hjertelig velkommen til å ta dette med.  Det er tilgjengelig utstyr i yogastudio hvis du ønsker å låne. Jeg utfører renhold av studio mellom timene, men du låner utstyr på eget ansvar. 


Ta med egen øyepute. Har du ikke øyepute har vi noen til salgs hvis du ønsker å bruke dette på timen. Utover dette er det viktig at du:

- Holder deg hjemme hvis du ikke føler deg frisk - da kan du bli med online istedenforAlle disse tiltakene er for at vi alle skal føle oss så trygge som mulig når vi er sammen.

GinasYoga er medlem av :

Les mer om NYFs smittevernsveileder her: 

Gina Asmyhr Kverneng

Kontaktinfo